Disciplinárna komisia
BAm-DK-2019/2020-0106
U. č.106: Ivan Hamala 1174048 ( ŠK Vrakuňa, S6A ).
Ivan Hamala 1174048 ( ŠK Vrakuňa, S6A ). Berie na vedomie žiadosť menovaného o zmenu DS, uloženej v U.č.90 a podľa čl. 41/1, 2 DP podmienečne upúšťa od výkonu jej zvyšku (1 týždeň) od 18.11.2019 a určuje skúšobnú dobu do 30.06.2020.
Rozhodnutie: BAm-DK-2019/2020-0106
Klub: ŠK Vrakuňa Bratislava
Dátum zaevidovania: 21.11.2019 13:17
Dátum vyriešenia: 21.11.2019 13:24
Stav: Vyriešené
POPLATKY
Osoba Dôvod Suma Dátum
Ivan Hamala Ivan Hamala 1174048 ( ŠK Vrakuňa, S6A ). Berie na vedomie žiadosť menovaného o zmenu DS, uloženej v U.č.90 a podľa čl. 41/1, 2 DP podmienečne upúšťa od výkonu jej zvyšku (1 týždeň) od 18.11.2019 a určuje skúšobnú dobu do 30.06.2020. 10 EUR 21.11.2019 13:17