Disciplinárna komisia
BAm-DK-2019/2020-0105
U. č.105: FK ŠK Danubia Hrubý Šúr, S5A.
FK ŠK Danubia Hrubý Šúr, S5A. Berie na vedomie list FK DANUBIA HRUBÝ ŠÚR - Odvolanie k výške trestov a ich zníženie pre potrestaných hráčov, DK prerokovala uvedenú žiadosť a zamieta ju. Dôvody zamietnutia budú klubu doručené e-mailovou poštou.
Rozhodnutie: BAm-DK-2019/2020-0105
Klub: FK Danubia Veľký Biel
Dátum zaevidovania: 08.11.2019 21:15
Dátum vyriešenia: 21.11.2019 13:29
Stav: Vyriešené