Disciplinárna komisia
BAm-DK-2019/2020-0104
U. č.104: Michal Habai 1155218 ( FK Danubia Hrubý Šúr, S5A )
Michal Habai 1155218 ( FK Danubia Hrubý Šúr, S5A ). Odvolaniu voči udelenej disciplinárnej sankcii v U.č. 93 v plnom rozsahu nevyhovuje a vec postupuje na rozhodnutie odvolacej komisii ObFZ BA-mesto.
Rozhodnutie: BAm-DK-2019/2020-0104
Dátum zaevidovania: 08.11.2019 21:13
Dátum vyriešenia: 21.11.2019 13:29
Stav: Vyriešené
POPLATKY
Osoba Dôvod Suma Dátum
Michal Habai Michal Habai 1155218 ( FK Danubia Hrubý Šúr, S5A ). Odvolaniu voči udelenej disciplinárnej sankcii v U.č. 93 v plnom rozsahu nevyhovuje a vec postupuje na rozhodnutie odvolacej komisii ObFZ BA-mesto. 10 EUR 08.11.2019 21:14