Disciplinárna komisia
BAm-DK-2019/2020-0103
U. č.103: FK ŠK Danubia Hrubý Šúr, S5A.
FK ŠK Danubia Hrubý Šúr, S5A. Berie na vedomie stanovisko klubu na základe odstúpenia ŠTK k nedostatočnej usporiadateľskej službe, neumožnenia PR vzhliadnuť videozáznam a nenahratie kompletného videozáznamu, podľa RS čl.2.1 čl. 57/1a a ukladá DS – finančnú pokutu 100.-€, podľa čl.57/2.
Rozhodnutie: BAm-DK-2019/2020-0103
Klub: FK Danubia Veľký Biel
Dátum zaevidovania: 08.11.2019 21:08
Dátum vyriešenia: 21.11.2019 13:29
Stav: Vyriešené
POPLATKY
Osoba Dôvod Suma Dátum
FK ŠK Danubia Hrubý Šúr, S5A. Berie na vedomie stanovisko klubu na základe odstúpenia ŠTK k nedostatočnej usporiadateľskej službe, neumožnenia PR vzhliadnuť videozáznam a nenahratie kompletného videozáznamu, podľa RS čl.2.1 čl. 57/1a a ukladá DS – finančnú pokutu 100.-€, podľa čl.57/2. 10 EUR 08.11.2019 21:09
POKUTY