Komisia rozhodcov
BAm-KR-2019/2020-0004
Námietka - FK Mariathal
Vec: STANOVISKO KOMISIE ROZHODCOV A DELEGÁTOV (KRaD) K NÁMIETKE. Prostredníctvom ISSF bola dňa 17.9.2019 KRaD doručená námietka Vášho klubu (ID 114964) voči udeleniu ČK hráčovi H12 Michalovi STRMISKOVI v stretnutí 6.kola S5A MŠK Kráľová pri Senci – FK Mariathal Bratislava hranom dňa 15.9.2019 v Kráľovej pri Senci. KRaD sa zaoberala Vašou sťažnosťou dňa 18.9.2019 (a to aj napriek tomu, že táto nebola podaná prostredníctvom riadiaceho orgánu – Športovo-technickej komisie, čo je v rozpore s RS čl.8). Po vzhliadnutí predmetnej situácie z dostupného video záznamu a na základe Správy pozorovateľa rozhodcov, zaujala nasledovné stanovisko: 83.min (37:27 video čas 2.polčasu): Hráč H12 sklzom zboku korektne odobral loptu protihráčovi D9, ktorý s ňou postupoval smerom na bránku súpera. Hráč H12 sa však nedopustil zakázanej hry (podrazenia) a tým pádom ani nezmaril jasnú gólovú príležitosť súpera, keďže najskôr dovoleným spôsobom odobral loptu a až následne mu hráč D9 prepadol cez nohy. Rozhodca v spolupráci s asistentom rozhodcu č.1 nesprávne prerušil hru, nariadil PVK a hráčovi H12 udelil OT-ČK. Podľa názoru KRaD mal rozhodca nechať pokračovať v hre ďalej, keďže Pravidlá futbalu neboli porušené. Predmetná situácia bola rozhodcovi, ako aj asistentovi rozhodcu č.1 vytknutá pozorovateľom rozhodcov a aj zohľadnená v ich celkovom hodnotení. Voči rozhodcovi, ako aj asistentovi rozhodcu č.1 budú vyvodené opatrenia v zmysle interných pokynov KRaD. Záverom: KRaD ObFZ BA-mesto považuje Vašu námietku na základe vzhliadnutého video záznamu a na základe Správy pozorovateľa rozhodcov za opodstatnenú. Mgr. Pavol PÁCHNIK, predseda KRaD ObFZ Ba-mesto Marián RUC, sekretár KRaD ObFZ Ba-mesto
Rozhodnutie: BAm-KR-2019/2020-0004
Klub: FK MARIATHAL BRATISLAVA
Dátum zaevidovania: 18.09.2019 13:48
Dátum vyriešenia: 18.09.2019 13:48
Stav: Vyriešené