Komisia rozhodcov
BAm-KR-2019/2020-0003
S5A - ŠKO Miloslavov
KR berie na vedomie pochvalu za výkon rozhodcov v stretnutí S5A, 6.kolo ŠKO Miloslavov - Inter "B".
Rozhodnutie: BAm-KR-2019/2020-0003
Klub: ŠKO Miloslavov
Dátum zaevidovania: 16.09.2019 12:44
Dátum vyriešenia: 16.09.2019 12:44
Stav: Vyriešené