Komisia rozhodcov
BAm-KR-2019/2020-0002
S5A - ŠKO Miloslavov
KR berie na vedomie pochvalu za výkon rozhodcov v stretnutí S5A, 4.kolo ŠKO Miloslavov - TJ Malinovo.
Rozhodnutie: BAm-KR-2019/2020-0002
Klub: ŠKO Miloslavov
Dátum zaevidovania: 06.09.2019 07:36
Dátum vyriešenia: 06.09.2019 07:36
Stav: Vyriešené