Komisia rozhodcov
BAm-KR-2019/2020-0001
S6A - FK The Dragons
Vykonaná zmena v nominácii rozhodcov.
Rozhodnutie: BAm-KR-2019/2020-0001
Klub: Futbalový klub The Dragons
Dátum zaevidovania: 06.09.2019 07:31
Dátum vyriešenia: 06.09.2019 07:31
Stav: Vyriešené