Komisia mládeže
BAm-KM-2020/2021-0002
Kontumuje stretnutie SZM A 5. kolo MŠK Iskra Petržalka – FK Družstevník Blatné
Podľa SP čl. 82/1/b kontumuje stretnutie SZM A 5. kolo MŠK Iskra Petržalka – FK Družstevník Blatné. Podľa SP čl. 11/2 priznáva družstvu MŠK Iskra Petržalka tri body a aktívne skóre 3:0. V súlade s RS ObFZ Bratislava – mesto čl. 3.5. uhradí FK Družstevník Blatné poplatok €100,-.
Rozhodnutie: BAm-KM-2020/2021-0002
Klub: FK Družstevník Blatné
Dátum zaevidovania: 01.10.2020 13:27
Dátum vyriešenia: 01.10.2020 13:27
Stav: Vyriešené
POKUTY