Komisia mládeže
BAm-KM-2020/2021-0001
Odhlásenie mužstva
Na základe podania na komisiu dňa 20.08.2020 bolo odhlásené mužstvo FK Scorpions Bratislava zo súťaže SZM B. Namiesto tohto mužstva budú mať mužstvá voľný žreb. FK Scorpions Bratislava uhradí poplatok za odhlásenie družstva v súlade s RS bod 3.6 vo výške €200,-.
Rozhodnutie: BAm-KM-2020/2021-0001
Klub: FK Scorpions Bratislava
Dátum zaevidovania: 20.08.2020 15:11
Dátum vyriešenia: 20.08.2020 15:11
Stav: Vyriešené
POKUTY