Komisia mládeže
BAm-KM-2019/2020-0022
Štartovné ZHL prípravky
Štartovné ZHL prípravky 2019/2020 (1x ročník 2009)
Rozhodnutie: BAm-KM-2019/2020-0022
Klub: ŠK Vrakuňa Bratislava
Dátum zaevidovania: 03.12.2019 09:49
Dátum vyriešenia: 03.12.2019 09:50
Stav: Vyriešené
POPLATKY
Osoba Dôvod Suma Dátum
Štartovné ZHL prípravky 2019/2020 (1x ročník 2009) 100 EUR 03.12.2019 09:50