Komisia mládeže
BAm-KM-2019/2020-0021
Štartovné ZHL prípravky
Štartovné ZHL prípravky 2019/2020 (1x ročník 2009 a 1x ročník 2011)
Rozhodnutie: BAm-KM-2019/2020-0021
Klub: Športový klub Nová Dedinka
Dátum zaevidovania: 03.12.2019 09:48
Dátum vyriešenia: 03.12.2019 09:49
Stav: Vyriešené
POPLATKY
Osoba Dôvod Suma Dátum
Štartovné ZHL prípravky 2019/2020 (1x ročník 2009 a 1x ročník 2011) 200 EUR 03.12.2019 09:49