Komisia mládeže
BAm-KM-2019/2020-0012
Kontumácia stretnutia SZM B 8. kolo MŠK Iskra Petržalka – ŠK Kaplná
Podľa SP čl. 82/1b kontumuje stretnutie SZM B 8. kolo MŠK Iskra Petržalka – ŠK Kaplná. Podľa SP čl. 11/2 priznáva družstvu MŠK Iskra Petržalka tri body a aktívne skóre 3:0. V súlade s RS ObFZ Bratislava – mesto čl. 3.5. uhradí ŠK Kaplná poplatok €100,-.
Rozhodnutie: BAm-KM-2019/2020-0012
Klub: ŠK Kaplna
Dátum zaevidovania: 15.10.2019 13:31
Dátum vyriešenia: 15.10.2019 13:31
Stav: Vyriešené
POKUTY