Komisia mládeže
BAm-KM-2019/2020-0011
Zmena termínu stretnutia SZM B 8. kolo MŠK Kráľová pri Senci – FK Lamač Bratislava
SZM B 8. kolo MŠK Kráľová pri Senci – FK Lamač Bratislava dňa 23.10.2019 o 16,00 hod. ihr. Kráľová pri Senci (FK Lamač Bratislava uhradí poplatok 30,-€).
Rozhodnutie: BAm-KM-2019/2020-0011
Klub: FK Lamač Bratislava
Dátum zaevidovania: 09.10.2019 08:59
Dátum vyriešenia: 09.10.2019 08:59
Stav: Vyriešené
POKUTY