Komisia mládeže

Späť na detail komisie

Rozhodnutie č. BAm-KM-2021/2022-0008

Kontumácia stretnutia SZM A 8. kolo FK Dúbravka – TJ Malinovo

Podľa SP čl. 82/1/b kontumuje stretnutie SZM A 8. kolo FK Dúbravka – TJ Malinovo. Podľa SP čl. 11/2 priznáva družstvu FK Dúbravka tri body a aktívne skóre 3:0. V súlade s RS ObFZ Bratislava – mesto čl. 3.5. uhradí TJ Malinovo poplatok €100,-.

Rozhodnutie:BAm-KM-2021/2022-0008
Dátum zaevidovania:19.10.2021 08:37
Stav:Vyriešené

Pokuty

PopisSumaDátum
Podľa SP čl. 82/1/b kontumuje stretnutie SZM A 8. kolo FK Dúbravka – TJ Malinovo. Podľa SP čl. 11/2 priznáva družstvu FK Dúbravka tri body a aktívne skóre 3:0. V súlade s RS ObFZ Bratislava – mesto čl. 3.5. uhradí TJ Malinovo poplatok €100,-.100 EUR19.10.2021 08:37