Komisia rozhodcov
BJ-KR-2020/2021-0010
ÚS KR zo dňa 13.10.2020
1. KR prekontrolovala a vyhodnotila zápisy PR (pozorovateľ rozhodcov) z víkendových stretnutí.
Rozhodnutie: BJ-KR-2020/2021-0010
Dátum zaevidovania: 13.10.2020 08:15
Stav: Nové