Komisia rozhodcov
BJ-KR-2020/2021-0009
ÚS KR zo dňa 6.10.2020
1. KR prekontrolovala a vyhodnotila zápisy PR (pozorovateľ rozhodcov) z víkendových stretnutí. 2. KR obsadila R a DZ na stretnutia hrané dňa 17. - 18.10.2020
Rozhodnutie: BJ-KR-2020/2021-0009
Dátum zaevidovania: 06.10.2020 15:34
Stav: Nové