Komisia rozhodcov
BJ-KR-2020/2021-0008
ÚS KR zo dňa 29.9.2020
1. KR prekontrolovala a vyhodnotila zápisy PR (pozorovateľ rozhodcov) z víkendových stretnutí. 2. KR obsadila R a DZ na stretnutia hrané dňa 10. - 11.10.2020
Rozhodnutie: BJ-KR-2020/2021-0008
Dátum zaevidovania: 29.09.2020 13:16
Stav: Nové