Komisia rozhodcov
BJ-KR-2020/2021-0007
ÚS KR zo dňa 22.9.2020
1. KR prekontrolovala a vyhodnotila zápisy PR (pozorovateľ rozhodcov) z víkendových stretnutí. 2. KR obsadila R a DZ na stretnutia hrané dňa 3. - 4.10.2020.
Rozhodnutie: BJ-KR-2020/2021-0007
Dátum zaevidovania: 22.09.2020 13:19
Stav: Nové