Komisia rozhodcov
BJ-KR-2020/2021-0004
ÚS KR zo dňa 2.9.2020
1. KR prekontrolovala a vyhodnotila zápisy PR (pozorovateľ rozhodcov) z víkendových stretnutí. 2. KR obsadila R a DZ na stretnutia hrané dňa 12. - 13.9.2020. 3. KR na základe podnetu TJ Magura Zborov k náležitostiam uvedených v zápise o stretnutí 3. kolo VI. liga dospelí ObFZ Bardejov medzi OŠK Kľušov - TJ Magura Zborov si vyžiadala videozáznam z predmetného stretnutia. Na základe nedodania videozáznamu zo strany OŠK Kľušov odstupuje OŠK Kľušov na riešenie DK ObFZ Bardejov. Uvedené tresty ostávajú v platnosti na základe zápisu R a DZ. TJ Magura Zborov +10 €.
Rozhodnutie: BJ-KR-2020/2021-0004
Dátum zaevidovania: 02.09.2020 13:42
Stav: Nové
POPLATKY
Osoba Dôvod Suma Dátum
10 EUR 02.09.2020 13:56