Komisia rozhodcov
BJ-KR-2019/2020-0014
ÚS KR zo dňa 29.10.2019
1. KR prekontrolovala a vyhodnotila zápisy PR (pozorovateľ rozhodcov) z víkendových stretnutí. 2. KR berie na vedomie podnet ŠŠK pri ZŠ Hažlín.
Rozhodnutie: BJ-KR-2019/2020-0014
Dátum zaevidovania: 29.10.2019 14:25
Stav: Nové
POPLATKY
Osoba Dôvod Suma Dátum
Vetovanie R Ján Olejár. 10 EUR 29.10.2019 14:33