Športovo-technická komisia
BJ-STK-2020/2021-0010
ÚS ŠTK zo dňa 29.9.2020
1. ŠTK súhlasí so zmenou UHČ stretnutia VI. ligy dospelí, 8. kolo Smilno - Bartošovce. Stretnutie sa odohrá dňa 9.10.2020 o 15.00 h. /piatok/ (vzájomná dohoda klubov). Smilno bez poplatku. 2. ŠTK na základe odporúčania RÚVZ Bardejov odložila tieto stretnutia na neurčito: VI. liga dospelí Dlhá Lúka – Stuľany - 8. kolo Poliakovce – Malcov - 8. kolo V. liga dorastu U19 Malcov – Šiba - 6. kolo Kurima – Dlhá Lúka - 6. kolo III. liga st. žiaci U15 Malcov – Partizán BJ „B“ - 6. kolo Bardejovská Nová Ves – Gerlachov - 6. kolo Partizán BJ „B“ – Šiba - 7. kolo Kružlov – Zborov - 8. kolo Koprivnica – Kľušov - 6. kolo ŠTK menované FK žiada o vzájomne predloženie dohody o náhradnom termíne odohratia stretnutia cez podanie na ŠTK komisiu prostredníctvom elektronického podania. 3. ŠTK schvaľuje výsledky odohraných stretnutí. Proti rozhodnutiam je možné sa odvolať podľa SP čl. 87/1 do 14 dní od zverejnenia ÚS.
Rozhodnutie: BJ-STK-2020/2021-0010
Dátum zaevidovania: 29.09.2020 19:54
Stav: Nové