Športovo-technická komisia
BJ-STK-2020/2021-0009
ÚS ŠTK zo dňa 22.9.2020
1. ŠTK súhlasí so zmenou UHČ stretnutia VI. ligy dospelí, 9. kolo Bartošovce – Lopúchov. Stretnutie sa odohrá dňa 4.10.2020 o 14.30 h. /nedeľa/ (vzájomná dohoda klubov). Bartošovce bez poplatku. 2. ŠTK súhlasí so zmenou UHČ stretnutia III. ligy st. žiaci U15, 8. kolo Zborov - Kružlov. Stretnutie sa odohrá v obrátenom poradí, tj. dňa 26.9.2020 o 10.30 h. /sobota/ na ihrisku v Kružlove a stretnutie 19. kola sa odohrá dňa 29.5.2021 o 10.30 h. /sobota/ v Zborove. (vzájomná dohoda klubov). + 5 EUR Zborov. 3. ŠTK kontumuje stretnutie III. ligy st. žiaci U15, 5. kolo Bardejovská Nová Ves - Zborov 3:0 kont. v prospech Bardejovskej Novej Vsi, výsledok 10:0 ostáva v platnosti. ŠTK dáva družstvo Zborova do pozornosti DK – nástup družstva s počtom menším ako 11 a pokles hráčov pod 7. + 5 EUR Zborov. 4. ŠTK kontumuje stretnutie V. ligy dorastu U19, 5. kolo Malcov - Giraltovce 3:0 kont. v prospech Malcova. Hostia na stretnutie nenastúpili. ŠTK dáva družstvo Giraltoviec do pozornosti DK. + 5 EUR Giraltovce. 5. ŠTK schvaľuje výsledky odohraných stretnutí. Proti rozhodnutiam je možné sa odvolať podľa SP čl. 87/1 do 14 dní od zverejnenia ÚS.
Rozhodnutie: BJ-STK-2020/2021-0009
Dátum zaevidovania: 22.09.2020 11:02
Stav: Nové
POPLATKY
Osoba Dôvod Suma Dátum
Zmenou UHČ stretnutia III. ligy st. žiaci U15, 8. kolo Zborov - Kružlov. 5 EUR 22.09.2020 11:05
Kontumácia stretnutie III. ligy st. žiaci dospelých, 5. kolo Bardejovská Nová Ves - Zborov 3:0 kont. v prospech Bardejovskej Novej Vsi, výsledok 10:0 ostáva v platnosti. 5 EUR 22.09.2020 11:06
Kontumácia stretnutie V. ligy dorastu U19, 5. kolo Malcov - Giraltovce 3:0 kont. v prospech Malcova. Hostia na stretnutie nenastúpili. 5 EUR 22.09.2020 11:07