Športovo-technická komisia
BJ-STK-2020/2021-0008
ÚS ŠTK zo dňa 16.9.2020
1. ŠTK súhlasí so zmenou UHČ stretnutia VI. ligy dospelí, 8. kolo Lopúchov - Osikov. Stretnutie sa odohrá v obrátenom poradí, tj. dňa 27.9.2020 o 15.00 h. /nedeľa/ na ihrisku v Osikove a stretnutie 21. kola sa odohrá dňa 16.5.2021 o 17.00 h. /nedeľa/ v Lopúchove. (vzájomná dohoda klubov). Osikov bez poplatku. 2. ŠTK súhlasí so zmenou UHČ stretnutia V. ligy dorast U19, 5. kolo Raslavice - Osikov. Stretnutie sa odohrá dňa 17.9.2020 o 16.30 h. /štvrtok/ (vzájomná dohoda klubov). + 5 EUR Osikov. 3. ŠTK súhlasila so zmenou UHČ stretnutia V. ligy dorast U19, 5. kolo Šiba - Kurima. Stretnutie sa odohralo dňa 15.9.2020 o 16.00 h. /utorok/ (vzájomná dohoda klubov). + 5 EUR Kurima. 4. ŠTK súhlasila so zmenou UHČ stretnutia III. ligy st. žiaci U15, 7. kolo Marhaň - Koprivnica. Stretnutie sa odohralo dňa 15.9.2020 o 10.30 h. /utorok/ (vzájomná dohoda klubov). + 5 EUR Marhaň. 5. ŠTK súhlasí so zmenou UHČ stretnutia III. ligy st. žiaci U15, 10. kolo Zborov - Malcov. Stretnutie sa odohrá v obrátenom poradí, tj. dňa 10.10.2020 o 10.30 h. /sobota/ na ihrisku v Malcove a stretnutie 21. kola sa odohrá dňa 12.6.2021 o 10.30 h. /sobota/ v Zborove. (vzájomná dohoda klubov). Zborov bez poplatku. 6. ŠTK nariaďuje odohrať stretnutie V. ligy dorast U19, 6. kolo Gerlachov – Raslavice dňa 26.9.2020 o 12.00 h. /sobota/. Kolízia stretnutí. 7. ŠTK schvaľuje výsledky odohraných stretnutí. Proti rozhodnutiam je možné sa odvolať podľa SP čl. 87/1 do 14 dní od zverejnenia ÚS.
Rozhodnutie: BJ-STK-2020/2021-0008
Dátum zaevidovania: 16.09.2020 16:35
Stav: Nové
POPLATKY
Osoba Dôvod Suma Dátum
Zmena UHČ stretnutia V. ligy dorast U19, 5. kolo Raslavice - Osikov. 5 EUR 16.09.2020 16:35
Zmena UHČ stretnutia V. ligy dorast U19, 5. kolo Šiba - Kurima. 5 EUR 16.09.2020 16:36
Zmena UHČ stretnutia III. ligy st. žiaci U15, 7. kolo Marhaň - Koprivnica. 5 EUR 16.09.2020 16:36