Športovo-technická komisia
BJ-STK-2020/2021-0007
ÚS ŠTK zo dňa 8.9.2020
1. ŠTK súhlasí so zmenou UHČ stretnutia III. ligy mladší žiaci U13, 4. kolo Kurima - Gerlachov. Stretnutie sa odohrá v obrátenom poradí, tj. dňa 9.9.2020 o 16.00 h. /streda/ na ihrisku v Rokytove a stretnutie 11. kola sa odohrá dňa 26.5.2021 o 16.00 h. /streda/ v Kurime. (vzájomná dohoda klubov). + 5 EUR Kurima. 2. ŠTK berie na vedomie podnet FK Gaboltov a súhlasí so zmenou UHČ všetkých svojich domácich zápasov v jesennej časti v kategórií dorast U19. Svoje domáce zápasy odohrá FK Gaboltov 3 hodiny pred UHČ dospelých V. liga šarišská. + 5 EUR Gaboltov. 3. ŠTK berie na vedomie podnet FK Stuľany a súhlasí so zmenou UHČ všetkých svojich domácich zápasov v súťažnom ročníku 2020/2021 v kategórií VI. liga dospelí. Svoje domáce zápasy odohrá FK Stuľany v sobotu v UHČ. + 10 EUR Stuľany. 4. ŠTK schvaľuje výsledky odohraných stretnutí. Proti rozhodnutiam je možné sa odvolať podľa SP čl. 87/1 do 14 dní od zverejnenia ÚS.
Rozhodnutie: BJ-STK-2020/2021-0007
Dátum zaevidovania: 08.09.2020 16:33
Stav: Nové
POPLATKY
Osoba Dôvod Suma Dátum
Zmena UHČ stretnutia III. ligy mladší žiaci U13, 4. kolo Kurima - Gerlachov. 5 EUR 08.09.2020 16:34
zmenou UHČ všetkých svojich domácich zápasov v jesennej časti v kategórií dorast U19. Svoje domáce zápasy odohrá FK Gaboltov 3 hodiny pred UHČ dospelých V. liga šarišská. 5 EUR 08.09.2020 16:36
zmena UHČ všetkých svojich domácich zápasov v súťažnom ročníku 2020/2021 v kategórií VI. liga dospelí. Svoje domáce zápasy odohrá FK Stuľany v sobotu v UHČ 10 EUR 08.09.2020 16:37