Športovo-technická komisia
BJ-STK-2019/2020-0019
ÚS ŠTK zo dňa 23.3.2020
1. ŠTK ObFZ Bardejov sa na základe prijatých opatrení štátnych orgánov na zamedzenie šírenia koronavírusu rozhodla prerušiť (odložiť) začiatok jarnej časti súťažného ročníka, ktorý bol naplánovaný na 28.-29.3.2020. Naďalej však platí, že sezóna nie je úplne zrušená. Ak by bolo odložených len viacero víkendov, kolá by sa hrali predbežne aj v týždni. ŠTK ObFZ BJ počká na ďalšie prijaté opatrenia štátnych orgánov a odporúčanie SFZ. Proti rozhodnutiam ŠTK je možné sa odvolať podľa SP čl. 87/1 do 14 dní od zverejnenia ÚS.
Rozhodnutie: BJ-STK-2019/2020-0019
Dátum zaevidovania: 23.03.2020 19:51
Stav: Nové