Športovo-technická komisia
BJ-STK-2019/2020-0018
ÚS ŠTK zo dňa 9.1.2020
ŠPORTOVO TECHNICKÁ KOMISIA ObFZ 1. ŠTK oznamuje nasledovné organizovanie halových turnajov Kategória žiaci U15, dňa 16.2.2020 od 8.00 h. (nedeľa) v ŠH Mier – prihlášku podať cez ISSF ako podanie na ŠTK. Podanie zadať do 7.2.2020. Kategória dorast U19, dňa 7.3.2020 od 8.00 h. (sobota) v ŠH Mier – prihlášku podať cez ISSF ako podanie na ŠTK. Podanie zadať do 28.2.2020. Proti rozhodnutiam ŠTK je možné sa odvolať podľa SP čl. 87/1 do 14 dní od zverejnenia ÚS.
Rozhodnutie: BJ-STK-2019/2020-0018
Dátum zaevidovania: 09.01.2020 17:34
Stav: Nové