Športovo-technická komisia
BJ-STK-2019/2020-0017
ÚS ŠTK zo dňa 5.11.2019
1. ŠTK prijala podnet/námietku od FK Osikov, proti priebehu stretnutia VI. ligy dospelých Stuľany – Osikov hraného dňa 3.11.2019. ŠTK na základe vzhliadnutia videozáznamu námietku zamieta v časti 1 podania. Časť 2 - 4 neprejednala z dôvodu nesprávneho podania na nesprávnu komisiu. + 10 EUR Osikov. 2. ŠTK kontumuje stretnutie VI. ligy dospelých, 14. kolo Stuľany - Osikov 3:0 kont. v prospech FK Stuľany. Odmietnutie družstva pokračovať v stretnutí. Podľa SP čl.82 1/c. ŠTK dáva družstvo Osikova do pozornosti DK. + 10 EUR Osikov. 3. ŠTK schvaľuje výsledky odohraných stretnutí. Proti rozhodnutiam je možné sa odvolať podľa SP čl. 87/1 do 14 dní od zverejnenia ÚS.
Rozhodnutie: BJ-STK-2019/2020-0017
Dátum zaevidovania: 06.11.2019 00:04
Stav: Nové
POPLATKY
Osoba Dôvod Suma Dátum
Podanie námietky proti priebehu stretnutia VI. ligy Stuľany - Osikov. 10 EUR 06.11.2019 00:05
Kontumácia stretnutie VI. ligy dospelých, 14. kolo Stuľany - Osikov 3:0 kont. 10 EUR 06.11.2019 00:06