Športovo-technická komisia
BJ-STK-2019/2020-0016
ÚS ŠTK zo dňa 29.10.2019
1. ŠTK schvaľuje výsledky odohraných stretnutí. Proti rozhodnutiam je možné sa odvolať podľa SP čl. 87/1 do 14 dní od zverejnenia ÚS.
Rozhodnutie: BJ-STK-2019/2020-0016
Dátum zaevidovania: 29.10.2019 20:25
Stav: Nové