Disciplinárna komisia
BJ-DK-2020/2021-0010
ÚS DK zo dňa 13.10.2020
DK ObFZ zastavuje činnost za ČK na: 1 stretnutie: Marek Ondusko 1228664 TJ Družstevník Stuľany + 10 € DP čl. 37/3 Odvolanie proti rozhodnutiu komisie (okrem rozhodnutí podľa čl. 37/3,5 alebo 8 DP), sa podáva na Disciplinárnu komisiu ObFZ, v lehote do 7 dní odo dňa oznámenia rozhodnutia disciplinárnej komisie (čl.84 ods.1 DP).
Rozhodnutie: BJ-DK-2020/2021-0010
Dátum zaevidovania: 13.10.2020 14:28
Stav: Nové
POPLATKY
Osoba Dôvod Suma Dátum
2 ZK 10 EUR 13.10.2020 14:29