Disciplinárna komisia
BJ-DK-2020/2021-0009
ÚS DK zo dňa 06.10.2020
DK ObFZ zastavuje činnosť za ČK na: 1 stretnutie: Dušan Vaľany 1429349 MFK Slovan Giraltovce + 5 € DP čl. 37/3 Adrián Jurko 1278627 TJ Pokrok Abrahámovce + 10 € DP čl. 37/3 2 stretnutia: Ján Hajduk 1290936 ŠK Milenium 2000 Bardejovská Nová Ves + 5 € DP čl. 46/1a/2 Slavomír Hankovský 1113438 OFK Rokytov + 10 € DP čl.46/1b/2 DK ObFZ mení trest z nepodmienečného na podmienečný hráčovi podľa DP čl. 41/2: - Štefan Petrič 1194092 TJ Magura Zborov na 1 stretnutie + 10 € do 06.12.2020 Odvolanie proti rozhodnutiu komisie (okrem rozhodnutí podľa čl. 37/3,5 alebo 8 DP), sa podáva na Disciplinárnu komisiu ObFZ, v lehote do 7 dní odo dňa oznámenia rozhodnutia disciplinárnej komisie (čl.84 ods.1 DP).
Rozhodnutie: BJ-DK-2020/2021-0009
Dátum zaevidovania: 06.10.2020 14:05
Stav: Nové
POPLATKY
Osoba Dôvod Suma Dátum
2ZK 5 EUR 06.10.2020 14:06
2ZK 10 EUR 06.10.2020 14:07
CK 5 EUR 06.10.2020 14:07
CK 10 EUR 06.10.2020 14:08
Zmena trestu na podmienečny 10 EUR 06.10.2020 14:08