Disciplinárna komisia
BJ-DK-2020/2021-0008
ÚS DK zo dňa 29.09.2020
DK ObFZ zastavuje činnosť za ČK na: 1 stretnutie: David Goliáš 1241420 TJ Hviezda Lopúchov + 10 € DP čl. 37/3 2 stretnutia: Štefan Petrič 1194092 TJ Magura Zborov + 10 € DP čl. 46/1b/2 Tibor Vankó 1342596 Obecný futbalový klub Osikov+ 10 € DP čl. 46/1b/2 Odvolanie proti rozhodnutiu komisie (okrem rozhodnutí podľa čl. 37/3,5 alebo 8 DP), sa podáva na Disciplinárnu komisiu ObFZ, v lehote do 7 dní odo dňa oznámenia rozhodnutia disciplinárnej komisie (čl.84 ods.1 DP).
Rozhodnutie: BJ-DK-2020/2021-0008
Dátum zaevidovania: 29.09.2020 15:27
Stav: Nové
POPLATKY
Osoba Dôvod Suma Dátum
2ZK 10 EUR 29.09.2020 15:27
CK 10 EUR 29.09.2020 15:28
CK 10 EUR 29.09.2020 15:29