Disciplinárna komisia
BJ-DK-2020/2021-0007
ÚS zo dňa 22.09.2020
DK ObFZ zastavuje činnosť za ČK na: 1 stretnutie: Jozef Jurčišin 1308225 OSK Smilno + 10 € DP čl. 37/3 Martin Kniš 1413383 TJ Dúbrava Kobyly+ 10 € DP čl. 37/3 Matùš Fignár 1413685 FK Gerlachov+ 5 € DP čl. 46/1a/2 DK ObFZ uvoľnuje činnosť hráčovi OŠK Smilno Ondrej Česla 1260226 od 22.09.2020 + 10 € DK ObFZ trestá finančnou pokutou 60 € MFK Slovan Giraltovce za prvé nenastúpenie družstva dorastu U19 na stretnutie V. ligy 5.kola Malcov-Giraltovce dňa 19.09.2020 + 5 € RS čl.7/g/1 DK ObFZ trestá finančnou pokutou 30 € TJ Magura Zborov za nástup družstva s počtom hráčov menším ako 11 a pokles hráčov pod 7 v stretnutí III. liga žiaci U15 5.kolo Bardejovská Nová Ves- Zborov zo dňa 19.09.2020 + 5 € RS čl.7/h Odvolanie proti rozhodnutiu komisie (okrem rozhodnutí podľa čl. 37/3,5 alebo 8 DP), sa podáva na Disciplinárnu komisiu ObFZ, v lehote do 7 dní odo dňa oznámenia rozhodnutia disciplinárnej komisie (čl.84 ods.1 DP).
Rozhodnutie: BJ-DK-2020/2021-0007
Dátum zaevidovania: 22.09.2020 15:03
Stav: Nové
POPLATKY
Osoba Dôvod Suma Dátum
2ZK 10 EUR 22.09.2020 15:06
2ZK 10 EUR 22.09.2020 15:08
CK 5 EUR 22.09.2020 15:09
Nenastúpenie na stretnutie..dorast 5 EUR 22.09.2020 15:10
Nástup hráčov menej ako 11 a pokles pod 7 5 EUR 22.09.2020 15:13
Uvoľnenie činnosti 10 EUR 22.09.2020 15:14
POKUTY