Disciplinárna komisia
BJ-DK-2019/2020-0015
ÚS DK zo dňa 05.11.2019
DK ObFZ zastavuje činnosť za ČK na: 1 stretnutie: Michal Rohaľ 1378187 FK Gerlachov + 5 € DP čl. 46/1a/2 DK ObFZ zastavuje činnosť za 5 ZK na: 1 stretnutie: Marián Valkučák 1081472 TJ "Strojár" Kružľov + 10 € DP čl.37/5a Na základe odborného stanoviska KR ObFZ trestá DK ObFZ hráča Igora Gábora 1193807 TJ Družstevník Stuľany zastavením činnosti na 3 stretnutia od 05.11.2019 s prerušením v prestávke + 10 € DP čl. 49/1a/2a DK ObFZ trestá TJ Družstevník Osikov finančnou pokutou 100 € za svojvoľne opustenie hracej plochy a odmietnutie pokračovania v hre celým mužstvom v zápase VI. ligy Stuľany - Osikov dňa 03.11.2019 + 10 € DP čl. 60 DK ObFZ udeľuje disciplinárne sankcie pozastavenie výkonu akejkoľvek športovej činnosti vedúcemu družstva TJ Družstevník Osikov Jakub Olšavský 1240567 na 1 mesiac od 05.11.2019 s prerušením v prestávke + 10 € DP čl. 16/1/2, zároveň udeľuje disciplinárne sankcie pozastavenie výkonu kapitána družstva TJ Družstevník Osikov Lukáš Moravec 1217265 na 1 mesiac od 05.11.2019 s prerušením v prestávke +10 € DP čl.16/1/2 Odvolanie proti rozhodnutiu komisie (okrem rozhodnutí podľa čl. 37/3,5 alebo 8 DP), sa podáva na Disciplinárnu komisiu ObFZ, v lehote do 7 dní odo dňa oznámenia rozhodnutia disciplinárnej komisie (čl.84 ods.1 DP).
Rozhodnutie: BJ-DK-2019/2020-0015
Dátum zaevidovania: 05.11.2019 15:42
Stav: Nové
POPLATKY
Osoba Dôvod Suma Dátum
CK 5 EUR 05.11.2019 15:42
po 5 ZK 10 EUR 05.11.2019 15:43
na základe odborného stanoviska KR 10 EUR 05.11.2019 17:53
Svojvolne opustenie HP 10 EUR 05.11.2019 17:54
Pozastavenie akejkolvek sportovej cinnosti VD 10 EUR 05.11.2019 17:55
pozastavenie funkcie kapitana družstva 10 EUR 05.11.2019 17:56
POKUTY