Disciplinárna komisia
BJ-DK-2019/2020-0014
ÚS DK zo dňa 29.10.2019
DK ObFZ zastavuje činnosť po 2 ŽK na: 1 stretnutie: Marián Špirka 1072501 TJ Družstevník Osikov + 10 € DP čl. 37/3 Patrik Halža 1314862 TJ Hviezda Lopuchov + 10 € DP čl. 37/3 DK ObFZ zastavuje činnosť za 5 ZK na: 1 stretnutie: Jakub Kertys 1292588 OcFK Marhaň + 10 € DP čl.37/5a Martin Salamon 1235435 TJ Hviezda Lopúchov + 10 € DP čl.37/5a DK ObFZ zastavuje činnosť za ČK na: 5 stretnuti: Miroslav Gavelek 1190035 ŠŠK pri ZŠ v Hažlíne + 10 € DP čl. 49/1a/2a DK ObFZ trestá TJ Magura Zborov finančnou pokutou 200 € za vylúčenie družstva dorastu zo súťaži VsFZ IV. ligy SD sk. ŠD z dôvodov neúčastí na stretnutiach + 5 € RS čl. 13/a Odvolanie proti rozhodnutiu komisie (okrem rozhodnutí podľa čl. 37/3,5 alebo 8 DP), sa podáva na Disciplinárnu komisiu ObFZ, v lehote do 7 dní odo dňa oznámenia rozhodnutia disciplinárnej komisie (čl.84 ods.1 DP).
Rozhodnutie: BJ-DK-2019/2020-0014
Dátum zaevidovania: 29.10.2019 15:02
Stav: Nové
POPLATKY
Osoba Dôvod Suma Dátum
po 2 ZK 10 EUR 29.10.2019 15:04
po 2 ZK 10 EUR 29.10.2019 15:04
za 5 ZK 10 EUR 29.10.2019 15:05
za 5 ZK 10 EUR 29.10.2019 15:05
za CK 10 EUR 29.10.2019 15:05
za vylúčenie družstva dorastu zo súťaži VsFZ 5 EUR 29.10.2019 15:07
POKUTY