Disciplinárna komisia
BJ-DK-2019/2020-0013
ÚS DK zo dňa 22.10.2019
DK ObFZ zastavuje činnost za 2ŽK na: 1 stretnutie: Jozef Kvašňák 1292520 TJ Družstevník Osikov + 10 € DP čl. 37/3 Gabriel Lamanec 1222842 TJ Odboj Kurov + 10 € DP čl. 37/3 DK ObFZ zastavuje činnost za ČK na: 3 stretnutia: Pavol Kantor 1315558 TJ "Strojár" Kružľov + 10 € DP čl.37/3,DP čl. 41/4 5 stretnutí: Peter Janík 1212324 ŠŠK pri ZŠ v Hažlíne + 10 € DP čl. 49/1b/2b DK ObFZ trestá finančnou pokutou 300 € OŠK Smilno za neoprávnený štart hráča + 10 € RS ObZ čl.13/s, trestá hráča Ondrej Česla 1260226 OŠK Smilno zastavením akejkoľvek športovej činnosti na obdobie 3 mesiace nepodmienečne od 22.10.2019 s prerušením v prestávke + 10 € DP čl.53/1/2b, trestá pozastavením výkonu funkcie kapitána Tomáš Michalčin 1166354 OŚK Smilno na 3 mesiace nepodmienečne od 22.10.2019 s prerušením v prestávke + 10 € DP čl. 53/3b a pozastavením akejkoľvek športovej činnosti vedúceho mužstva Jakub Barna 1237291 OŠK Smilno na 3 mesiace nepodmienečne od 22.10.2019 s prerušením v prestávke + 10 € DP čl.53/3b Odvolanie proti rozhodnutiu komisie (okrem rozhodnutí podľa čl. 37/3,5 alebo 8 DP), sa podáva na Disciplinárnu komisiu ObFZ, v lehote do 7 dní odo dňa oznámenia rozhodnutia disciplinárnej komisie (čl.84 ods.1 DP).
Rozhodnutie: BJ-DK-2019/2020-0013
Dátum zaevidovania: 22.10.2019 14:41
Stav: Nové
POPLATKY
Osoba Dôvod Suma Dátum
po 2 ZK 10 EUR 22.10.2019 14:46
po 2 ZK 10 EUR 22.10.2019 14:46
po 2 ZK + porusenie podmienky 10 EUR 22.10.2019 14:47
CK 10 EUR 22.10.2019 14:48
Neopravnený štart hráča 10 EUR 22.10.2019 15:20
Neopravnený štart hráča 10 EUR 22.10.2019 15:21
Neopravnený štart hráča 10 EUR 22.10.2019 15:21
Neopravnený štart hráča 10 EUR 22.10.2019 15:21