Disciplinárna komisia
BJ-DK-2019/2020-0012
ÚS DK zo dňa 15.10.2019
DK ObFZ zastavuje činnost za 2ŽK na: 1 stretnutie: Slavomír Sokol 1100613 TJ Pokrok Porúbka + 10 € DP čl. 37/3 DK ObFZ zastavuje činnosť za ČK na: 2 stretnutia: Marek Novák 1289750 TJ Dúbrava Kobyly + 10 € DP čl. 45/1/2a 3 stretnutia: Ondrej Česla 1260226 OŠK Smilno + 10 € DP čl. 49/1a/2a DK ObFZ trestá TJ Dubinné finančnou pokutou 100 € za prvé nenastúpenie družstva dospelých VI.liga 10.kola Malcov-Dubinné dňa 13.10.2019 + 10 € RS čl. 7/g/1, DP čl. 59 Odvolanie proti rozhodnutiu komisie (okrem rozhodnutí podľa čl. 37/3,5 alebo 8 DP), sa podáva na Disciplinárnu komisiu ObFZ, v lehote do 7 dní odo dňa oznámenia rozhodnutia disciplinárnej komisie (čl.84 ods.1 DP).
Rozhodnutie: BJ-DK-2019/2020-0012
Dátum zaevidovania: 15.10.2019 14:40
Stav: Nové
POPLATKY
Osoba Dôvod Suma Dátum
po 2 ZK 10 EUR 15.10.2019 14:41
CK 10 EUR 15.10.2019 14:42
CK 10 EUR 15.10.2019 14:42
Prve nenastupenie druzstva dospelych na stretnutie 10 EUR 15.10.2019 14:44
POKUTY