Hlavné menu

  Výsledky volieb

  22. nov 2021 o 12:11

  Dňa 20. novembra 2021 sa konala konferencia ObFZ Banská Bystrica, ktorá si volila nové orgány ObFZ BB na najbližšie štyri roky. Na konferenciu bolo pozvaných 44 zástupcov klubov s právom hlasovať, ktorí si zvolili nových predstaviteľov ObFZ.

  Výsledky volieb:

  Predseda ObFZ – Ivan Šimko

  Členovia výkonného výboru – Roman Patráš, Pavol Turňa, Peter Mazúch, Tomáš Strečok, Tomáš Tůma, Marek Makuša

  Kontrolór ObFZ – Miroslava Mazúchová

  Predseda odvolacej komisie – Jaroslav Jekkel

  Predseda disciplinárnej komisie – Karol Bubniak

  Delegáti na konferenciu SsFZ – Tomáš Dzúrik, Ivan Šimko, Marek Makuša, Pavol Turňa, Ľubomír Auxt, Erik Gemzický

  Náhradníci delegátov na konferenciu SsFZ – Peter Mazúch, Ivan Huťka, Tomáš Tůma

  Súvisiaci obsah