Nedeľa, 16. mája, 2021Meniny má Svetozár
Úradné správy

Úradná správa č. 9

Tomáš Tůma|28. aug 2020 o 08:10

Športovo – technická komisia – predseda Peter Mazúch

1.Súhlasíme na základe vzájomnej dohody futbalových klubov s odohratím MFS I. triedy  2. kolo Beňuš – Braväcovo dňa 1. septembra 2020 (utorok – štátny sviatok) o 16,30 hodine na ihrisku FK Beňuš.

2.Kontumujeme neodohrané MFS I. triedy 4. kolo Poniky - Jasenie podľa článku 82/1b SP (hostia stretnutie vzdali pre nedostatok zdravých hráčov). Priznávame 3 body a skóre 3 : 0 v prospech FK Poniky. Prípad postupujeme na DK.

3.Na základe vlastných zistení a vyjadrení delegovaných osôb, FK Baník Ľubietová a FK Slovan Tajov ŠTK v súlade s článkom 82 bod 1 písmeno f) a článkom 52 písmeno m) SP kontumuje MFS II. triedy 2. kolo Tajov – Ľubietová v prospech hosťujúceho mužstva. Priznávame tri body a skóre 3 : 0 v prospech FK Ľubietová. Postupujeme na DK rozhodcu stretnutia Jána Marčeka, 1334013, vedúceho mužstva FK Tajov Mariána Schwarza, 1354238, kapitána FK Tajov Petra Rončáka, 1178495, hráčov FK Tajov Dušana Murgaša, 1048632, a Michala Béreša, 1110193.

Komisia mládeže – predseda Zdenko Urva

Oznamujeme futbalovým klubom, že po súťaži dorastu štartujú v septembri aj ostatné mládežnícke súťaže.

Starší žiaci U15 začínajú predohrávaným 20. kolom dňa 1. septembra (utorok – štátny sviatok), v ktorom sa od 10,30 hodiny stretnú tieto dvojice: Medzibrod – Poniky, Badín – Brezno a Jasenie – Jakub. ŠK Heľpa má v tomto kole voľno.

Mladší žiaci U13 začínajú v sobotu 5. septembra 2020 s ÚHČ o 10,30 hodine. V A skupine sa stretnú: Slovenská Ľupča – Sásová, Badín – Podkonice a Jakub – Rakytovce.

V B skupine: Braväcovo – Podbrezová a Valaská – Brezno. ŠK Partizán Čierny Balog má v prvom kole voľno.

Prípravky U11 začínajú svoju súťaž v skupinách dňa 5. septembra 2020 s jednotným začiatkom od 10,30 hodiny. Usporiadateľmi prvých turnajov sú: A skupina FK Rakytovce B na ihrisku v Sásovej, B skupina FK Šalková, C skupina FK Medzibrod, D skupina OFK Slovan Valaská a E skupina ŠK Partizán Čierny Balog.

Disciplinárna komisia – predseda Karol Bubniak

Vylúčení hráči po druhej ŽK:

Disciplinárna sankcia pozastavenie výkonu športovej činnosti na 1 stretnutie nepodmienečne podľa článku 9/2b DP a podľa článku 37/3 DP.

D-I-3 Ľuboš Ďuriš, 1258099, FK Staré Hory, od 26.augusta 2020. Poplatok 10 € bol zahrnutý do mesačnej zbernej faktúry (MZF).

D-I-4 Milan Jankov, 1242763, FK Heľpa, od 26. augusta 2020. Poplatok 10 € bol zahrnutý do MZF.

Vylúčení hráči priamo po ČK:

Disciplinárna sankcia nepodmienečné pozastavenie výkonu športovej činnosti podľa článku 9/2b DP.

D-I-5 Radoslav Pacera, 1095385, FK Osrblie, DK udeľuje disciplinárnu sankciu (DS) 1 stretnutie nepodmienečne od 26. augusta 2020 podľa článku 46/2 DP za porušenie článku 46/1b DP.  Poplatok 10 € za prerokovanie bol zahrnutý do mesačnej zbernej faktúry (MZF).

D-I-6 Andrej Batis, 1208854, FK Heľpa, DK udeľuje disciplinárnu sankciu (DS) 2 stretnutia nepodmienečne od 26. augusta 2020 podľa článku 45/2a DP za porušenie článku 45/1 DP Poplatok 10 € za prerokovanie bol zahrnutý do MZF.

D-I-7 Ján Marček, 1334013, rozhodca, DK udeľuje DS 2 týždne pozastavenie výkonu funkcie rozhodcu podľa článku 63/2a DP za porušenie článku 63/1a DP od 19. augusta 2020. Poplatok 10 € za prerokovanie priestupku bude stiahnutý z augustovej výplaty.

Ostatné:

DK berie na vedomie podnet rozhodcu Gemzického z MFS I. triedy dorast U19  Braväcovo – Hrochoť a na základe dohody futbalových klubov DK upúšťa od udelenia DS.

DK berie na vedomie podnety rozhodcov z MFS II. triedy 4. kolo Staré Hory – Harmanec a odstupuje ich na odborné posúdenie komisii rozhodcov. Vyjadrenie KR žiadame predložiť do 2. septembra 2020 do 13,00 hodiny.

Najbližšie zasadnutie DK bude v stredu 2. septembra 2020 od 13,00 hodiny.

Odvolanie proti rozhodnutiu DK (okrem rozhodnutí podľa článku 37/3,5 alebo 8 DP) sa podáva na disciplinárnu komisiu ObFZ v lehote do 7 dní odo dňa oznámenia rozhodnutia disciplinárnej komisie (článok 81 odstavec 1 DP).

Komisia rozhodcov – predseda Erik Gemzický

Zmeny DL.5: 1. trieda:  Nemecká - Brusno (Krupík - Bošeľa, Sojka). 2. trieda: Šalková B - Ľubietová R (Telúch za Roštára); Dúbravica - Tajov (Csányi - Kalina, Bezdeka); Harmanec - Pohronská Polhora (Rosenberger - Ihring); Riečka – Selce B (Marček - Pavelka, Senček). 1. trieda U19: Selce - TJ Tatran Polomka (Bošeľa - Sojka, Krupík). Žiaci U12 - U13 30.8.2020

10:00 a 11:30 Podbrezová - Žilina (J.Pôbiš - Ondruš).

Delegačný list č ..6:

2. trieda 14. kolo 1.9.2020:

Malachov - Pohronská Polhora 16:00 (Marček - Rosenberger, Csányi)

Tajov - Staré Hory 16:00 (Benko - Kamenec, Kačír)

Ľubietová - Mičiná 16:00 (Kubančík - Bezdeka, Ihring - Uhrín)

Dolná Lehota - SelceB 16:00 (Chládek - Krupík, Murín - Kotrán)

Dúbravica - BalogB 16:00 (R.Pavúk - Sojka, Ondruš)

Harmanec - Riečka 16:00 (Telúch - Jurčák, Kalina)

Michalová - Horné Pršany 16:00 (Bošeľa - J.Pôbiš, S.Pôbiš - Sitarčík)

1.trieda SŽ 1.9.2020.

Medzibrod - Poniky 10:30 (Kubančík)

Badín - Brezno 10:30 (Pavelka, Jurčák)

Jasenie - Jakub 10:30 (J.Pôbiš - Murín)

V prípade, že kluby nemajú nahraté zodpovedné osoby (Videotechnik, HU, Vedúci mužstva, Lekár) prípadne iné nedostatky, je potrebné prostredníctvom podania cez elektronickú podateľňu na príslušnú komisiu, zaevidovať podnet (DK, ŠTK) Kluby sú povinné mať nahraté nominácie s hráčmi a členmi realizačného tímu podľa RS 2020/2021 20 minút pred začiatkom MFS. V prípade že súpisky oboch družstiev nie sú vytvorené 20 minút pred začiatkom MFS je potrebné túto skutočnosť uviesť v zázname R a podať podnet na ŠTK ObFZ BB cez elektronickú podateľňu.

NOVINKY

Súvisiace články