Nedeľa, 16. mája, 2021Meniny má Svetozár
Úradné správy

Úradná správa č. 15

Tomáš Tůma|9. okt 2020 o 07:50

Správy zo sekretariátu

Podľa usmernenia ÚVZ SR zo dňa 30. septembra 2020, budú môcť pokračovať všetky majstrovské futbalové súťaže. Avšak popri všeobecne záväzných pandemických opatreniach, musí platiť aj podmienka, že v každom okamihu zápasu môže byť v jeho dejisku maximálne 50 osôb (hráči, realizačný team, delegované osoby, nevyhnutný obslužný personál a pod.), eventuálne diváci – to všetko do počtu 50.

Ak počet zainteresovaných na zápase (najmä v prípade mládežníckych turnajových súťaží), presiahne počet 50 osôb, musia sa hrať bez divákov!

Viac informácií a presných pokynov nájdete na stránke:

https://www.uvzsr.sk/docs/info/covid19/30_09_2020_opatrenie_prevadzky_a_HP.pdf

Športovo – technická komisia – predseda Peter Mazúch

1.Nariaďujeme odohrať odložené MFS I. triedy 8. kolo Lučatín – Valaská dňa 31. októbra 2020 (sobota) o 13,30 hodine na ihrisku v Lučatíne.

2.Nariaďujeme odohrať odložené MFS I. triedy 9. kolo Jasenie – Tatran Čierny Balog dňa 1. novembra 2020 (nedeľa) o 13,30 hodine na ihrisku v Jasení.

3.Nariaďujeme odohrať odložené MFS I. triedy 10. kolo Tatran Čierny Balog – Strelníky dňa 8. novembra 2020 (nedeľa) o 13,30 hodine na ihrisku v Čiernom Balogu – Jánošovke.

4.Súhlasíme vzhľadom k rekonštrukcii futbalového ihriska vo Valaskej s odohratím MFS I. triedy 11. kolo Valaská – Heľpa dňa 11. októbra 2020 (nedeľa) o 14,30 hodine na ihrisku v Podbrezovej – Skalici – umelá tráva.

5.Berieme na vedomie žiadosť FK Lučatín a nesúhlasíme s ich navrhovaným termínom – chýba vzájomná dohoda futbalových klubovv zmysle Rozpisu súťaží ObFZ Banská Bystrica, časť Hracie dnia hracie časy, bod C – zásady pre zmeny termínov.

6.Nariaďujeme odohrať odložené MFS II. triedy 9. kolo Tatran Čierny Balog B – Pohronská Polhora dňa 31. októbra 2020 (sobota) o 13,30 hodine na ihrisku v Čiernom Balogu – Jánošovke.

7.Súhlasíme na základe vzájomnej dohody futbalových klubov s odohratím MFS II. triedy 9. kolo Riečka – Tajov dňa 31. októbra 2020 (sobota) o 13,30 hodine na ihrisku v Riečke.

8.Berieme na vedomie podnet FK Jasenie, no ŠTK nie je kompetentná udeľovať disciplinárne sankcie, prípad odstupujeme na DK.

Komisia mládeže – predseda Zdenko Urva

1.Súhlasíme na základe vzájomnej dohody futbalových klubov s odohratím MFS I. triedy dorast U19  8. kolo Braväcovo – Brusno B dňa 11. októbra 2020 (nedeľa) o 10,15 hodine na ihrisku v Braväcove.

2.Súhlasíme na základe vzájomnej dohody s odohratím MFS I. triedy dorast 7. kolo Brusno B – Badín dňa 7. novembra 2020 (sobota) o 12,30 hodine na ihrisku v Ľubietovej.

3.Súhlasíme na základe vzájomnej dohody s odohratím MFS I. triedy dorast 7. kolo Hrochoť – Braväcovo dňa 7. novembra 2020 (sobota) o 12,30 hodine na ihrisku FK Hrochoť.

4.Súhlasíme na základe vzájomnej dohody futbalových klubov s odohratím MFS I. triedy starších žiakov U15  5. kolo Poniky – Heľpa dňa 15. októbra 2020 (štvrtok) o 16,00 hodine na ihrisku FK Poniky.

5.Rušíme MFS I. triedy starších žiakov U15 6. kolo Jasenie – Jakub. Stretnutie odkladáme na neurčito.

Disciplinárna komisia – predseda Karol Bubniak

Vylúčení hráči po druhej ŽK:

Disciplinárna sankcia nepodmienečné pozastavenie výkonu športu alebo akejkoľvek funkcie  na 1 stretnutie nepodmienečne podľa článku 9/2b,1,2  DP a podľa článku 37/3 DP.

D-I-27Samuel Ternuščák, 1275911, FK Slovenská Ľupča, od7. októbra 2020. Poplatok 10 € bol zahrnutý do mesačnej zbernej faktúry (MZF).

Vylúčení hráči priamo po ČK:

Disciplinárna sankcia nepodmienečné pozastavenie výkonu športovej činnosti podľa článku 9/2b DP.

D-I-28 RichardŠevčík, 1118012, FK Tajov, DK udeľuje disciplinárnu sankciu (DS) 2 stretnutia nepodmienečne od 7. októbra 2020 podľa článku 49/2a DP za porušenie článku 49/1a DP.  Poplatok 10 € za prerokovanie bol zahrnutý do mesačnej zbernej faktúry (MZF).

D-I-29 Ivan Zelený, 1277872, FK Tatran Čierny Balog B, DK udeľuje DS 2 stretnutia nepodmienečne od 7.októbra 2020 podľa článku 49/2a DP za porušenie článku 49/1a DP.  Poplatok 10 € za prerokovanie bol zahrnutý do MZF.

D-I-30 Marián Krnáč, 1275131, FK Poniky, DK udeľuje DS 1 stretnutie nepodmienečne od 7.októbra 2020 podľa článku 45/2a DP s použitím článku 36/b,g za porušenie článku 45/1 DP.  Poplatok 10 € za prerokovanie bol zahrnutý do MZF.

D-I-31 Filip Slabecius, 1280790, FK Jasenie, DK udeľuje DS 2 stretnutia nepodmienečne od 7. októbra 2020 podľa článku 45/2a DP za porušenie článku 45/1 DP.  Poplatok 10 € za prerokovanie bol zahrnutý do MZF

D-I-32 Milan Kováč, 1436032, tréner FK Nemecká, DK na základe zápisu o stretnutí a podnetu delegáta zväzu z MFS I. triedy 10. kolo Beňuš – Nemecká udeľuje DS 4 týždne nepodmienečne zákaz výkonu akejkoľvek funkcie v MFS od 7. októbra 2020 podľa článku 48/2b DP za porušenie článku 48/1c DP. Poplatok 10 € za prerokovanie bol zahrnutý do MZF.

D-II-11 DK žiada FK Dúbravica o predloženie dokladu potvrdzujúceho platbu mesačnej zbernej faktúry za august 2020 v termíne do stredy 14. októbra 2020 do 13,00 hodiny.

Najbližšie zasadnutie DK bude v stredu 14. októbra 2020 od 13,00 hodiny.

Odvolanie proti rozhodnutiu DK (okrem rozhodnutí podľa článku 37/3,5 alebo 8 DP) sa podáva na disciplinárnu komisiu ObFZ v lehote do 7 dní odo dňa oznámenia rozhodnutia disciplinárnej komisie (článok 81 odstavec 1 DP).

Komisia rozhodcov – predseda Erik Gemzický

Zmeny:

1.trieda dorast Selce - Hrochoť Pavelka za Nemca

1. trieda Nemecká - Lučatín Kruppa za Majera

1. trieda žiaci Badín - Brezno AR2 Bošeľa

2. trieda Riečka - D.Lehota AR2 Bošeľa

KR žiada o videozáznam z MFS 2. triedy Malachov - Mičiná.

Súvisiace články