Komisia rozhodcov
BB-KR-2020/2021-0062
Sťažnosť
Sťažnosť nespĺňa náležitosti podľa RS. Na základe vlastných zistení, správy DZ a lekárskej správy je sťažnosť neopodstatnená. Akceptujeme vetáciu DZ.
Rozhodnutie: BB-KR-2020/2021-0062
Klub: FK 1928 Jasenie
Dátum zaevidovania: 08.10.2020 21:42
Dátum vyriešenia: 08.10.2020 21:43
Stav: Vyriešené
POPLATKY
Osoba Dôvod Suma Dátum
50 EUR 08.10.2020 21:43