Komisia rozhodcov
BB-KR-2020/2021-0060
Sťažnosť
Na základe vlastných zistení boli DO riešené v zmysle zásad KR. HD bol odstúpený na DK.
Rozhodnutie: BB-KR-2020/2021-0060
Klub: TJ Tatran Čierny Balog
Dátum zaevidovania: 08.10.2020 21:37
Dátum vyriešenia: 08.10.2020 21:37
Stav: Vyriešené