Komisia rozhodcov
BB-KR-2020/2021-0031
neodohraté stretnutie
za neodohraté stretnutie 2. triedy 14. kolo Tajov - Staré Hory vám účtujeme polovicu paušálu ostatných náhrad rozhodcov: HR - Martin Benko = 14 €, AR - Martin Kačír a Erik Kruppa po 8 €. Spolu 30 €.
Rozhodnutie: BB-KR-2020/2021-0031
Klub: TJ Slovan Tajov
Dátum zaevidovania: 02.09.2020 10:56
Dátum vyriešenia: 02.09.2020 10:56
Stav: Vyriešené
POPLATKY
Osoba Dôvod Suma Dátum
30 EUR 02.09.2020 10:56