Komisia rozhodcov
BB-KR-2020/2021-0028
rozpis súťaží ObFZ bod č.7
mzda účtovníčky + servisný poplatok za august (B družstvo)
Rozhodnutie: BB-KR-2020/2021-0028
Klub: FK Šalková
Dátum zaevidovania: 28.08.2020 15:53
Dátum vyriešenia: 28.08.2020 15:53
Stav: Vyriešené
POPLATKY
Osoba Dôvod Suma Dátum
15 EUR 28.08.2020 15:53