Športovo-technická komisia
BB-STK-2020/2021-0020
ÚS č. 16 správy ŠTK, bod 2
Berieme na vedomie podnet delegáta zväzu z MFS I. triedy 11. kolo Valaská – Heľpa a postupujeme ho na DK.
Rozhodnutie: BB-STK-2020/2021-0020
Dátum zaevidovania: 14.10.2020 19:24
Dátum vyriešenia: 14.10.2020 19:24
Stav: Vyriešené