Športovo-technická komisia
BB-STK-2020/2021-0018
ÚS č.15 správy ŠTK, bod č. 8
Berieme na vedomie podnet FK Jasenie, no ŠTK nie je kompetentná udeľovať disciplinárne sankcie, prípad odstupujeme na DK.
Rozhodnutie: BB-STK-2020/2021-0018
Klub: FK 1928 Jasenie
Dátum zaevidovania: 08.10.2020 09:40
Dátum vyriešenia: 08.10.2020 09:40
Stav: Vyriešené