Športovo-technická komisia
BB-STK-2020/2021-0017
ÚS č.15 správy ŠTK, bod č. 5
Berieme na vedomie žiadosť FK Lučatín a nesúhlasíme s ich navrhovaným termínom – chýba vzájomná dohoda futbalových klubov v zmysle Rozpisu súťaží ObFZ Banská Bystrica, časť Hracie dni a hracie časy, bod C – zásady pre zmeny termínov.
Rozhodnutie: BB-STK-2020/2021-0017
Klub: TJ Mladosť Lučatín
Dátum zaevidovania: 08.10.2020 09:39
Dátum vyriešenia: 08.10.2020 09:39
Stav: Vyriešené