Disciplinárna komisia
BB-DK-2020/2021-0049
D-I-13
FK Osrblie, DK na základepodnetu delegáta zväzu, z MFS I. triedy 10. kolo Osrblie – Jasenie udeľujev zmysle článku 12/6 DP pokutu vo výške 50 € pre FK PartizánOsrblie zanekvalitné vyhotovenie videozáznamu v zmysle Rozpisumajstrovských futbalovýchsúťaží ObFZ Banská Bystrica, časť Športovo – technické zásady,body 1,2, a 3(spôsob vyhotovenia videozáznamov. Pokuta + poplatok 10 € zaprerokovanie bolizahrnuté do MZF. DK beriena vedomie podnet delegátazväzu z MFS I. triedy 11. kolo Valaská – Heľpa bez udeleniadisciplinárnejsankcie (vzhľadom na miesto konania zápasu mimo Valaskej).
Rozhodnutie: BB-DK-2020/2021-0049
Klub: TJ PARTIZÁN OSRBLIE
Dátum zaevidovania: 16.10.2020 08:52
Dátum vyriešenia: 16.10.2020 08:52
Stav: Vyriešené
POPLATKY
Osoba Dôvod Suma Dátum
10 EUR 16.10.2020 08:52
POKUTY