Disciplinárna komisia
BB-DK-2020/2021-0048
D-I-36
Roman Sečkár, 1184715, FKMalachov, DKudeľuje disciplinárnu sankciu (DS) 2 týždne nepodmienečnes prerušením podľa článku 17/8 DP od 14. októbra 2020 podľa článku 48/2b DP zaporušenie článku 48/1cDP. Poplatok 10 € zaprerokovanie bolzahrnutý do mesačnej zbernej faktúry (MZF).
Rozhodnutie: BB-DK-2020/2021-0048
Klub: TJ Slovan Malachov
Dátum zaevidovania: 16.10.2020 08:47
Dátum vyriešenia: 16.10.2020 08:50
Stav: Vyriešené
POPLATKY
Osoba Dôvod Suma Dátum
Roman Sečkár 10 EUR 16.10.2020 08:47