Disciplinárna komisia
BB-DK-2020/2021-0021
ÚS č. 12 správy DK
DK berie na vedomie podnet rozhodcu Petra Mikloša (1311523) z MFS II. triedy 7. kolo Dúbravica – Dolná Lehota a odstupuje ho komisii ŠTK.
Rozhodnutie: BB-DK-2020/2021-0021
Dátum zaevidovania: 16.09.2020 16:09
Dátum vyriešenia: 16.09.2020 16:09
Stav: Vyriešené